Information till medlemmarna juni 2021

EXTRASTÄMMA 13 juli
På den ordinarie årsstämman beslutades att det ska hållas en extra årsstämma. Det är en punkt som ska beslutas på den extra stämman, och det är om solpaneler ska monteras på taken i samband med kommande takrenovering. Stämman hålls utan närvaro med poströstning och handlingar har delats ut till medlemmarna 28/6.

FILTERBYTEN
Det är viktigt att alla kommer ihåg att byta filter i fläktarna i köket. Filter finns i det gemensamma förrådet. Det finns också färdigklippta filter till fläktinsuget på balkongerna, vilket också ska bytas.
DU SOM ÖNSKAR HJÄLP MED NÅGOT AV DESSA: kontakta Lasse via e-post: lasse.jaeger@gmail.com eller lägg en lapp i hans brevlåda, nr 29.

PIAZZANS UTVECKLING
Styrelsen tar tacksamt emot idéer och skisser på hur utrymmet i mitten, s.k. piazzan, kan utformas för att bättre motsvara medlemmars önskemål och därmed bli en levande plats för aktiviteter eller samvaro. Lämna förslag i föreningens brevlåda vid garagelängorna eller mejla till backsippan@gmail.com

BALKONGUNDERHÅLL
Styrelsen vill påminna alla medlemmar att komma ihåg att underhålla golv och räcken på balkongerna. Behöver någon råd eller tips med detta, får ni gärna vända er till någon i styrelsen. Olja till balkonggolvet och medel att behandla överliggare skall finnas i förrådet i garagelängan.

AVTAL FÖR UTEPLATSERS ANVÄNDNING
Det är fortfarande flera medlemmar som inte skrivit under avtalen. Styrelsen vill påminna om att avtalen är en trygghet för medlemmarna och vi är rekommenderade av medlemsorganisationen Bostadsrätterna att upprätta sådana avtal.
Är det något ni tycker saknas i avtalet? Något som inte är bra eller stämmer? Säg gärna till då, eller ännu bättre, föreslå en skrivning som ni tycker är lämpligare.

STYRELSENÄRVARO UNDER SOMMAREN
Om något oförutsett skulle inträffa, t.ex. vattenskada eller annat akut, har styrelsen följande närvaro under sommarmånaderna:
V 26 Fredrik Stålmarker, nr 7 – tel 070-8282509
V 27 Theresia Lyshöi-Landiech, nr 31 – tel 076-5948824
V 28-29 Paula Wallenius, nr 11 – tel 0733-764471
V 30 Jerk Johansson, nr 25 – tel 073-3340640
V 31-32 Lasse Jäger, nr 29 – tel 073-3846562
V 33 Jerk Johansson, nr 25 – tel 073-3340640


Slutligen vill Styrelsen passa på att önska alla en riktigt härlig sommar!

Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS