Information till medlemmarna april 2021

STÄDDAG 8 MAJ

Vårens städning av utemiljön är den 8 maj. Vi börjar kl 10 som vanligt och fördelar oss till olika uppgifter efter hand för att inte skapa en samling. Trivselkommittén, som består av lägenheterna A 9-10 samt B 1-6 kommer överens om det ska bli någon korvgrillning/fika och i så fall, om det ska ordnas i omgångar på max 8 personer i taget, i enlighet med FHM:s rekommendationer. Den som inte kan delta just det datumet, kan bidra med annan uppgift, hör av dig till någon i styrelsen.

PROBLEM ATT FÅ HJÄLP MED

  • Flera har upplevt att möss har tagit in sig i huset eller mellan väggarna.
  • Varmvattnet upplevs av några vara svajigt.
  • Det kan finnas medlemmar som har svårt att själva byta filtret i luftvärmeväxlaren (ovanför spisen) eller i luftintaget (balkongväggen).

DU SOM ÖNSKAR HJÄLP MED NÅGOT AV DESSA: kontakta Lasse via e-post: lasse.jaeger@gmail.com eller lägg en lapp i hans brevlåda, nr 29.

PIAZZANS UTVECKLING

Styrelsen tar tacksamt emot idéer och skisser på hur utrymmet i mitten, s.k. piazzan, kan utformas för att bättre motsvara medlemmars önskemål och därmed bli en levande plats för aktiviteter eller samvaro. Lämna förslag i föreningens brevlåda vid garagelängorna eller mejla till backsippan@gmail.com

ÅRSSTÄMMA

Styrelsen har preliminärt bokat den 20 maj för stämman. Vi kommer att genomföra stämman såväl fysiskt med maximalt 8 närvarande deltagare, som digitalt via mötesappen Teams. Fullmaktsförfarande kommer också att erbjudas. Kallelse med stämmohandlingar kommer inom kort, där även det slutgiltiga datumet framgår.

PARKERINGSFRÅGOR

Då de ibland varit så fullt vid parkeringen att de medlemmar som betalar för laddstolpe inte kunnat ladda sin elbil kommer de tre sista platserna (14, 15 och 16) att helt reserveras för eldrivna fordon under laddning. Skyltningen kommer att genomföras inom kort. Alla vi som parkerar behöver även fortsättningsvis, i takt med att bilarna blir allt större och bredare,  vara aktsamma genom att parkera noggrant och öppna dörrarna försiktigt så inte grannens bil får onödiga skador i lacken.

Vårliga hälsningar,       

Styrelsen

 

Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS