Information till medlemmarna februari 2021

ÅTERVINNING

Kära medlemmar: Styrelsen har beslutat att ta bort en av lådorna för Restavfall och utöka pappersförpackningar med en mindre låda till, vilket innebär att vi fortsättningsvis får vara noga med vad vi slänger som Restavfall, som vi dessutom betalar 4 kr/kg för.

Resultat av stickprovskontroller som Svensk Förpacknings o Tidningsinsamling (FTIAB) genomfört har visat att c:a 70% av det som slängs i Restavfall är återvinningsbart.

Stickprov på vårt eget Restavfall har visat att c:a 50% är återvinningsbart t.ex: betong, div. avfall från garagestädning, hårdplast, mjukplast, papp, oöppnad juiceförpackning, halvfull yoghurt, 10 kg potatis, 5 kg grönsaker, kläder d.v.s. textil m.m. Ja, ni vet säkert själva. Hade medlemmar sorterat rätt denna vecka, skulle komposterbart sänkt kostnaden från 19 kg x 4 kr = 76 kr till 19 kr, för att inte tala om vad betong väger - dessutom ska inte byggavfall kastas med hushållsoporna!

För att förekomma framtida restriktioner som aviserats av FTIAB bör vi redan nu sortera enligt den utförliga sorteringsguide som finns på www.ftiab.se/sortering. Där listas alla förpackningar som finns och saknar du någon är det bara att fråga i sökrutan. Annars kommer vi långt med att läsa på dörren till Miljöhuset eller på SÖRABs hemsida https://www.sorab.se/sorteringsguiden/

Saknas möjlighet till sortering av något eller behöver ni hjälp med att söka i dator, prata med någon i styrelsen eller en hjälpsam granne. Tillsammans kan vi agera såväl ekonomiskt klokt som miljösmart!

ÅRSSTÄMMA

Styrelsens ursprungliga tidplan för stämma föreslås ändras p.g.a. pandemin. Sannolikt kommer stämman att hållas utomhus på piazzan under senare delen av maj. Ännu är inget datum fastställt. Valberedningen har påbörjat sitt arbete. Mer information kommer snart!

FÖRSENAD MED AVGIFT?

Det har tyvärr förekommit allt fler gånger att avgifter inte har betalats i tid. Styrelsen uppmanar den medlem som vet att avgiften inte hinner i tid ta kontakt med styrelsen. I en liten förening bidrar varje i tid inkommen betalning till sunda penningflöden. Bevakning och påminnelser belastar vår budget för ekonomisk förvaltning – ytterligare en onödig kostnad som drabbar oss alla. Bostadsrättslagen ser dessutom strängt på uteblivna/försenade betalningar och medlem riskerar att förverka sin bostadsrätt om detta upprepas eller är flagrant. Styrelsen har undersökt vad anslutning till autogiro skulle kosta men har konstaterat att kostnaden f.n. är hög i relation till föreningens blygsamma storlek. Tips är att lägga in alla tre månadsfakturor i internetbanken med rätt betalningsdatum direkt när de kommer.

Vintriga hälsningar,

Styrelsen

Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS