Infoblad okt 2018

Information Brf Backsippan

oktober 2018

 

 

 

 

STÄDDAGEN

Vi hade en fin höstdag när vi utförde en hel del arbetsuppgifter för att göra vårt område fint. Vi rensade hängrännor, tog bort häckklipp, tvättade lampor, rensade ogräs och planterade lökar m.m. Kopplingar till alla vattenutkast har tagits bort och lagts bredvid utkasten. Detta för att det inte ska bli frysskador i vinter.

 

MILJÖHUSET

Nu är arbetet påbörjat med byggandet av miljöhuset och planen är att det ska bli klart i början på december. Soptunnorna har flyttats tillfälligt och står vid gaveln till garagelängan.

 

LADDSTOLPAR

Styrelsen utreder frågan om laddstolpar till elbilar på parkeringsplatsen. I vår kommer en ny möjlighet att söka bidrag från Klimatklivet.

 

STADSNÄT

Styrelsen utreder frågan om att byta leverantör av bredband och se till att stadsnät dras in till alla hus. Styrelsen vill gärna ha synpunkter på detta.

 

 Hälsningar från styrelsen

 

                                                                                     

 

Information Brf Backsippan

september 2018

 

TRÄDGÅRDSARBETE

Seniorbemanningkommer en sista gångoch rensar rabatter och klipper häckar. Sedan får vi komplettera och göra det som är kvar på städdagen.

 

STÄDDAG

Höstens traditionella städdag kommer att bli den 13 oktober. Vi samlas vid flaggstången kl.10 för att fördela arbetsuppgifterna. Trivselgruppen ordnar som vanligt förtäring vid lunchtid på piazzan. Om man inte kan närvara så ser styrelsen att man tar på sig en uppgift att göra vid ett annat tillfälle. Hör av dig till Anki Lindahl, Annerov. 7 för att få en arbetsuppgift. I annat fall erlägger man en avgift på 200 kr.

 

SOPHANTERING

Använd dubbla kompostpåsar och stäng påsarna ordentligt för att det inte ska lukta i kompostkärlet.

Papperskassar ska inte användas för vanliga, fuktiga sopor eftersom de då blir blöta och går sönder i sopkärlet. Pappers- och plastförpackningar ska inte slängas i soporna utan lämnas i respektive containrar på en återvinningsstation. Det kommer att komma krav från SEOM att sortera soporna med dyrare hämtningsavgift om vi inte sköter detta.

 

NYCKLAR TILL VATTENUTKASTARNA

När du använt vattenslangarna för sista gången den här säsongen är det viktigt att du tar bort slangar och kopplingar som sitter i vattenutkasten så att det inte blir frysskador. Nycklar till vattenutkasten bör inte sitta i utan förvaras på annat ställe så att inte någon kan göra ofoget att sätta på kranen när du inte är hemma.

 

FRÅGOR TILL STYRELSEN

Skriv frågor, synpunkter och förslag till styrelsen genom att använda föreningens adress – backsippan@gmail.com. Det går också att lägga en lapp i föreningens brevlåda.

 

 Hälsningar från styrelsen                  

 

Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS