Information till medlemmarna april 2020

Informationsblad april 2020

Stämman

Enligt tidigare beslut är stämman framflyttad pga corona-epidemin till den 11 juni. Styrelsen överväger olika lösningar på att genomföra stämman. Hur det blir beror på hur situationen utvecklar sig. Medlemmar som tillhör riskgrupper ombeds redan nu förbereda sig på att delta genom ombud som varken tillhör en riskgrupp eller är styrelsemedlem. Regeringen har meddelat en tillfällig lagändring som möjliggör för ett ombud att företräda flera medlemmar vilket annars inte skulle vara möjligt. 

Städdag

Städdag har beslutats till den 9 maj kl 10 - 12. Vi håller avståndet till varandra och naturligtvis är det frivilligt att delta. En  G L E S  samling sker vid Piazzan där vi går igenom uppgifterna. 

 

Målning av balkong- och förrådsdörrar

Lasse Jäger kontaktar respektive medlem när det är dags för målning av deras dörrar. Målarna tar sig till balkongen från utsidan.

Bilar och parkering

Det förekommer tyvärr att bilar står över natten i parkeringsfickorna inne i slingan, trots att det till synes finns gott om lediga platser vid parkeringen. Styrelsen påminner om att fickorna är avsedda främst för i- och urlastning eller när det verkligen är fullt på ordinarie parkeringen. De medlemmar som hyr p-plats ska under hyrestiden använda sin plats. Från och med 1 maj är platserna tillgängliga för alla medlemmar, förutom plats 16 som hyrs året om. Medlem i hus A10 har styrelsens tillstånd att låta elbilen stå under laddning vid sitt radhus. 

Stamspolning

Stamspolningen som skulle ske i maj är avbokad för att minska risken för spridning av coronavirus. Styrelsen återkommer när åtgärden kan bli aktuell igen.

Avgång

Ulla Kristiansen har av hälsoskäl avgått som styrelsesuppleant. Styrelsen riktar ett varmt tack till Ulla för hennes värdefulla arbete i styrelsen under många år! 

Vårhälsningar från Styrelsen

Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS