Infoblad februari 2020

Informationsblad februari 2020

Miljöhuset

Styrelsen påminner er medlemmar om förpackningsåtervinningen. Glasburkar och flaskor,
plastförpackningar (både mjuka och hårda), pappersförpackningar/kartonger, papper och
tidningar samt metallförpackningar. Eftersom vi betalar för restavfallet efter vikten är det
förutom miljövänlig även en ekonomisk insats att återvinna så mycket som möjligt av
förpackningsmaterialet.


Skrymmande avfall ska pressas ihop innan det slängs.


Byggnadskommittén ordnar lådor i miljöhuset där man kan lägga gamla batterier och annat
miljöfarligt som absolut inte får kastas i hushållssoporna. Det kommer även finnas möjlighet att
lämna textilier. Ju mer vi kan återvinna desto bättre för miljön och föreningens ekonomi!


Stämman
Föreningens ordinarie årsstämma äger rum den 21 april kl 19 i lokalen Skinnaråsvägen 13.
Motioner till stämman ska lämnas i föreningens brevlåda Annerovägen 3 (vid garagen) eller via
e-post backsippan@gmail.com senast 15 mars.


Ny medlem
Vi välkomnar Johan von Holst med familj som ny medlem i nr 37. Som många säkert har märkt
pågår ett omfattande renoveringsarbete i lägenheten vilket beräknas bli klart till inflyttningen i
slutet av februari.

Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS