Infoblad mars 2020

Informationsblad mars 2020

Stämma

På grund av pågående pandemi har styrelsen beslutat att flytta stämman till 11 juni. Många av våra medlemmar tillhör riskgrupper varför en fysisk sammankomst bedöms som olämplig. Det finns viss osäkerhet angående utvecklingen av pandemin varför medlemmar ombeds förbereda sig att lämna fullmakt till en granne eller anhörig (som inte ingår i styrelsen) och som kan företräda vederbörande under kommande stämma. Det finns vissa möjligheter att genomföra stämman via en videolänk. Ytterligare alternativ för stämma är “per capsulum”, att ett protokoll upprättas från en tänkt stämma som alla medlemmar sedan undertecknar. En förutsättning för detta är att samtliga medlemmar är överens.

Styrelsen återkommer med kallelse och praktisk information när datumet för den uppskjutna stämman närmar sig. Årsredovisningen delas ut till de medlemmar som saknar e-postadress. Styrelsen går successivt över till elektronisk distribution av handlingar när så är möjligt. 

Ordnings- och trivselregler uppdaterade

De nya ordnings- och trivselreglerna finns att hitta på hemsidan under fliken Stadgar

Kommande stamspolning

Relita kommer från och med början av maj genomföra stamspolning av samtliga avloppsledningar. Tillträde till varje lägenhet krävs. Information om tider och andra praktiska detaljer kommer senare. 

Kommande underhållsåtgärder

Under våren med början under v 13 startar målningsarbeten (balkongräcken, balkongdörrar, förrådsdörrar) samt brandisolering av vissa vindgavlar. 

Information om avgift för andrahandsuthyrning

Styrelsen har fattat beslut att införa avgift med 10% av prisbasbeloppet för andrahandsuthyrning av lägenhet i enlighet med §9 i föreningens stadgar. Avgiften läggs på fakturan från och med september 2020.

Information om avflyttningsbesiktning

Styrelsen har beslutat om avflyttningsbesiktning vid överlåtelse av lägenhet.

Förhandsinformation angående Comhem

Varje lägenhet har numera förberedd fiberanslutning vilket på sikt kommer att minska behovet av kollektiv anslutning till Comhems TV-nät. Styrelsen överväger att säga upp avtalet med Comhem. Medlemmar ombeds därför undersöka alternativ till eget abonnemang. Ingen förändring kommer att ske under 2020.


Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS