Information till medlemmarna september 2020

Informationsblad september 2020

Stamspolning
RELITA kommer att stamspola våra avloppsrör 23-24 september. Företaget kommer
att avisera ca 10 dagar – 1 vecka innan så ni får veta vilket datum som gäller för just
ert hus. Hinner de inte jobba klart finns det ett reservdatum 25 september.
 Ni som har kodlås och INTE kommer att vara hemma, kontakta Paula tel
0733764471 så kommer vi överens om vilken kod som gäller för
hantverkarna. Ni som har vanligt lås med nycklar och INTE kommer att vara hemma,lämnar nyckeln till Paula, Annerov 11, märkta enligt Relitas instruktion somkommer i samband med aviseringen.

Miljöhuset
Behållarna för restavfall och komposterbart blev rengjorda i torsdags av två tappra
medlemmar. För allas trevnad är det viktigt att soppåsarna försluts väl (så inga
otrevliga sopor rinner ut från påsen till botten av behållaren) samt att om
kompostpåsen innehåller blött material ska två papperspåsar användas för minskat
läckage.
Glädjande nog sorteras förpackningar och papper relativt noggrant vilket är en
besparing för oss alla – viktavgiften för restavfall hålls därmed nere. Framför allt ska
man eftersträva att sortera ut det som väger – som matavfall och glas.
Läs gärna i skyltarna vad som passar att sorteras i vilken fraktion. T ex kuvert ska
INTE kastas i pappersinsamlingen utan i restavfall (det gröna kärlet), limmet i
kuverten förstör återvinningsprocessen.

Höststäddagen 17 oktober
Höstens gemensamma städdag närmar sig. Trivselkommittén ordnar som vanligt
grillning och lite dricka. Vi ser fram emot ett mangrant deltagande! Start kl 10 och
grillning kl 12, sen fortsätter vi med uppgifterna tills vi är klara. En symbolisk rabatt
på en månadsavgift införs till deltagande hushåll.

Hösthälsningar från Styrelsen

Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS