Information till medlemmarna

Information från Brf Backsippan dec 2020

FASTIGHETSDEKLARATION 2020
Styrelsen har ombesörjt en kontrollmätning av lgh-ytan inför fastighetsdeklarationen. Det
visade sig att de uppmätta ytorna skiljer sig från det som framgår av tidigare handlingar.
Dessa är ändrade enligt kontrollmätningen och är följande: Boyta 112,5 kvm och biyta 25
kvm. Ytorna är lika för gavel- och mellanhus, antagligen pga tjockare ytterväggar i
gavelhusen.

HÖJNING AV ÅRSAVGIFT
Efter 8 år av oförändrad årsavgift har styrelsen fattat beslut om en 4% höjning av årsavgiften
från och med 1 januari 2021. Beslutet är nödvändigt med tanke på det underhållsbehov som
föreningens fastigheter står inför de närmaste åren.

COMHEM
Föreningens avtal om TV-grundutbud via Comhem kommer att sägas upp när så är möjligt
under 2021. Styrelsen rekommenderar att medlemmar som ännu inte tecknat eget
abonnemang om leverans av önskat TV-utbud via stadsnätet börjar förberedelserna inför
förändringen. Kontakt kan tas med styrelsen av den som är osäker på hur man går tillväga.

AVTAL FÖR UTEPLATSERS ANVÄNDANDE M.M.
Påminnelse till de medlemmar som ännu inte tecknat avtalet.

PARKERINGSFRÅGOR

Styrelsen vädjar till medlemmar med framför allt stora bilar att parkera så alla hjul är innanför de vita linjerna för att minska risken för lackskador. Även att köra bilen ända fram - nära planket resp. grannföreningens miljöhus - för att ge bättre utrymme åt de bilar som ska körain i garagen mittemot.

MILJÖHUSET
Vädjan att vara omsorgsfull vid sortering av avfallet till de olika fraktionerna. Felsortering
orsakar föreningen, d.v.s. oss alla, helt onödiga kostnader. Denna vecka fanns flera påsar
med tungt komposterbart innehåll i behållaren för restavfall. Vid kontroll kan det bli
tilläggsavgift på sådant. Att även platta till kartonger och pappersförpackningar så man inte
kastar “luft” betyder att vi slipper utöka antalet tömningar till det dubbla.


FÖRENINGSANDA OCH GRANNSAMVERKAN
Trots den påfrestande tid vi lever i känns stämningen god i föreningen
och vi tycks på olika sätt ta hand om varandra!


Styrelsen önskar alla
medlemmar en trivsam
adventstid, God Jul och
Gott Nytt År!

Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS