P-tillstånd, motorvärmarplatser och laddstolpar

Om parkeringsmöjligheter på Brf Backsippans område

GARAGE

Till varje radhuslägenhet hör ett garage med eluttag. Garagen är primärt avsedda för respektive medlems bil.

PARKERINGSYTA

Föreningen har 16 parkeringsplatser vid infarten till området. Det finns fyra platser inne i "slingan" för korttidsparkering, t ex i- och urlastning eller för servicefordon (hemtjänst, hantverkare) som behöver tillfällig plats under tiden de utför ett uppdrag åt någon av medlemmarna. Om servicebilen är märkt med företagsnamn behöver inte den något p-tillstånd.

BEVAKNING

Området bevakas av Aimo Park. Alla medlemmar har möjlighet att söka gratis parkeringstillstånd hos styrelsen, som administrerar tillstånden via Aimo Parks kundportal. Hushållen har även fått var sina 4 st gästparkerings-tillstånd som kan användas av tillfälliga gäster t ex anhöriga eller vänner som kommer och hälsar på. En bil ställd på föreningens mark som saknar digitalt eller fysiskt tillstånd riskerar att resultera i en felparkeringsavgift.

MOTORVÄRMARUTTAG

Det finns f n 4 platser med motorvärmaruttag vilka kan hyras av medlem för 200 kr/mån under tiden oktober-april. Då är platsen reserverad för en specifik lägenhets fordon. Övrig tid kan platsen nyttjas av alla med giltigt tillstånd. Det är kö till dessa platser.

LADDNING AV ELBIL

Föreningen har låtit installera 3 laddstolpar med sammanlagt 6 uttag för laddning av elbil. Lån av laddkort kostar f n 200 kr/mån utan reserverad plats. Elbil som skall laddas har förtur till dessa platser.

Från och med 2021 föreslås regeringen besluta att ROT-avdrag skall gälla för privatpersoner som önskar installera egen laddpunkt. Styrelsen skall kontaktas vid intresse att låta göra det i det tillhörande garaget, då utrustningen där skall vara kompatibel med föreningens redan installerade system. Administration av elförbrukning kommer att ske via det gemensamma systemet då eldragningen till garagen är föreningens och så även abonnemanget.

Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS