Information till medlemmarna

Informationsblad oktober 2020

STÄDDAG 17 okt kl 10

Vi samlas vid piazzan inför den sedvanliga gemensamma städdagen. Trivselkommittén ordnar förplägnad i form av korvgrillning, fika och dricka. Självklart håller vi avståndet och iakttar försiktighet. Vid symptom om förkylning ska man naturligtvis avstå från deltagande - men alla andra är hjärtligt välkomna. Deltagande hushåll  får 200 kr avräkning i samband med kommande fakturering av årsavgiften.

PARKERINGSFRÅGOR

Det blir allt svårare att hitta ledig parkeringsplats. Flera hushåll har två bilar, och många garage används inte till bilen utan som förråd. Styrelsen vädjar till medlemmar att i största möjliga mån bereda plats för bilen i det tillhörande garaget. Servicebilar har uppmanats att använda områdets tillfälliga p-fickor som inte är avsedda för nattparkering. Hyresavtal för laddmöjlighet har utarbetats och delas ut till berörda medlemmar. Hyra för ladd-tag i föreningens laddplatser är f n 200 kr/mån. Hyra av motorvärmarplats kommer att bli det samma för månaderna oktober-april. Uppsägningstiden förkortas till 3 månader från nuvarande 6 månader.

Nästan alla medlemmar med bil har numera registrerat sitt fordon i Aimo Parks system. Den som ännu inte lyckats med inloggning och registrering, ta kontakt med Paula 0733-764471 för att komma överens om tid så får ni hjälp med detta.

SOLLENTUNAHEM PLANERAR FÖR HÖGHUS

Kommunen har lämnat underlag på Sollentunahems planer på nuvarande förskolans tomt i början av Annerovägen. Huset föreslås bli 16 våningar hög. Boende och övriga intressenter har bjudits in till samråd med sista datum för synpunkter den 1 november. Underlaget finns till påseende i biblioteken för de som inte kan öppna bifogad länk. Medlemmar uppmanas att lämna sina synpunkter till kommunen. Styrelsen lämnar en skrivelse å föreningens vägnar.

https://sollentuna.projects.se/Views/ProjectPlace/Public.aspx?Site=2892873

AVTAL FÖR UTEPLATSERS ANVÄNDANDE

Delas ut i brevlådorna enligt tidigare lämnad information. 

 Hälsningar från Styrelsen   

Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS